Biểu mẫu nhân sự

Phiếu xin phép đi công tác

14/09/2017

Mẫu phiếu xin phép đi công tác.

Phiếu đề nghị cung cấp trang thiết bị, văn phòng phẩm

14/09/2017

Mẫu phiếu đề nghị cung cấp trang thiết bị, văn phòng phẩm.

Đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

14/09/2017

mẫu đơn xin nghĩ việc hưởng chế độ thai sản.

Đơn xin nghỉ việc

14/09/2017

Mẫu đơn xin nghĩ việc.

Đơn xin nghỉ phép riêng, không hưởng lương

14/09/2017

Biểu mẫu đơn xin nghĩ việc riêng, không hưởng lương.

Đơn xin nghỉ phép

14/09/2017

Biểu mẫu nhân sự - đơn xin nghĩ phép.