Biểu mẫu

Phiếu xin phép đi công tác

14/09/2017

Mẫu phiếu xin phép đi công tác.

Phiếu đề nghị cung cấp trang thiết bị, văn phòng phẩm

14/09/2017

Mẫu phiếu đề nghị cung cấp trang thiết bị, văn phòng phẩm.

Giấy đề nghị thanh toán

14/09/2017

mẫu giấy đề nghị thanh toán.

Đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

14/09/2017

mẫu đơn xin nghĩ việc hưởng chế độ thai sản.

Đơn xin nghỉ việc

14/09/2017

Mẫu đơn xin nghĩ việc.

Đơn xin nghỉ phép riêng, không hưởng lương

14/09/2017

Biểu mẫu đơn xin nghĩ việc riêng, không hưởng lương.

Đơn xin nghỉ phép

14/09/2017

Biểu mẫu nhân sự - đơn xin nghĩ phép.

Mẫu báo cáo tuần

14/09/2017

Áp dụng cho các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm.

Mẫu báo cáo tháng

14/09/2017

áp dụng cho các Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm.

Mẫu báo cáo tổng kết năm học 2

14/09/2017

áp dụng cho các phòng, ban, trung tâm.